Anitya

Betyder att livet är i konstant rörelse inom Buddhismen som säger att vi aldrig kan gå tillbaka till en dag som redan passerat. Vi kan heller inte ha framtiden, för den är bara en illusion.

När du ser dig själv i spegeln varje morgon ser du ingen direkt förändring jämfört med gårdagen. Men biologiskt sett växer och förändras vi varje dag, och det samma gäller för våra tankar och vårt medvetande.
Om vi är medvetna om att inget varar för evigt kan vi lugnt vara försäkrade om att även det dåliga kommer komma till ett slut.


Widget not in any sidebars

Lämna ett svar