Lejonet spelar en viktig roll

En bra ledare är en individ som man känner sig trygg med och kan lita på – föreställ dig en metafor av lejonet Leo som vaktar sina små lejonungar. 

Om det finns klara riktlinjer och spelregler som ”flocken” kan följa och förhålla sig till, mår självklart alla lejonungarna bra av. Det är viktigt att kunna ge dem den rätta gruppkänslan och att de märker att det går lättare om man hjälps åt med allt som ska göras. Detta skapar dels en respekt inför varandra men också en fin sammanhållning.

Konflikter uppstår ofta i alla lejonfamiljer, men det är inte nödvändigtvis något som är dåligt. Genom att lösa konflikten och kunna gå vidare så stärks grupptillhörigheten och samarbetsförmågan i flocken ökar. Lejonet spelar här en viktig roll. Inte genom att ryta till och tillrättavisa de inblandade, utan snarare genom att agera som en medlare eller mentor och få de stridande lejonungarna att lyssna på varandras åsikter och behov. Först då kan man ta lärdom av det som hänt och gå vidare i stället för att grubbla och söka efter syndabockar. Att försöka få de inblandade att våga släppa taget och säga förlåt!

IFK Göteborg ställs ständigt inför en massa olika beslut som ska fattas, men frågorna är bara olika stora. Så vare sig du är en Lejon eller en tränare, sportchef, lagkapten eller ordförande, så är du en ledare. En ledare med ansvar för din ”flock” – att få dem att trivas tillsammans, sträva mot samma mål och sätta upp tydliga gränser – inte upprätthålla konflikter och söka syndabockar. Det är grunden för ett kärleksfullt ledarskap ?

Lämna ett svar