Eld-element

Vårt uttryck finns i eld-elementet. Vår inre intuition, entusiasm, glädje, fantasi, optimism och kraft bor i hjärtat. Det är eld-elementet som ger oss förmågan att ha meningsfulla relationer, kunna älska och känna passion.

Hjärtat är vår kropps eld-element och symboliserar balans och den fred som råder i vår kropp och själ. Det står för intelligens, andlighet och visdom. För mycket eldenergi kan leda till otålighet, aggression, impulsivitet eller för mycket ambition. För lite eld kan göra att du tappar entusiasm, värme och motivation.


Widget not in any sidebars

Lämna ett svar