(RED)da liv

I elva år har Apple-samarbetet med (RED) för stöd till ett hiv-/aids-program och som tillhandahåller rådgivning, testning och läkemedel för att förhindra överföringen av hiv från mamman till barnet i magen.

Hittills har 160 miljoner dollar samlats in genom försäljning av (RED)-produkter.

Lämna ett svar