Dagens visdom

Passion säger att det är dags att släppa på spärrarna och låta glädjen hitta ett hem i ditt hjärta. Att förneka sig själv det som ger en glädje leder till att man blir stängd och kan inte ta emot kärlek.

Ordet passion innehåller en laddning som kan göra att man antingen drar sig tillbaka eller omfamnar den i sin rätta bemärkelse.

För passion handlar om livskraft. En inre drivkraft som vägleder dig vidare trots motgångar. Den får dig också att söka djupare i sig själv för att hitta kärnan av det unika. Våga vara dig själv med passion och livsglädje.

Lämna ett svar