En känsla av sammanhang

Om inte, blir en lagspelare rädd för att inte vara omtyckt, behövd eller kompetent. Oavsett så påverkar dessa rädslor hur en grupp samarbetar och vilka resultat de uppnår.

Exempelvis hur ett lag fungerar, hänger också nära ihop med om spelarna har en känsla av sammanhang, och som bygger på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att fungera bra och trivas behöver man uppnå känslan av sammanhang och när den blir rubbad blir reaktionen rädsla för att exempelvis att man måste lämna laget, eller för att man inte klarar att prestera.

När spelarna eller rättare sagt samtliga som arbetar i en företrädande roll känner sig otrygga, försöker de visa att det inte är dem själva som är orsaken till varför det inte fungerar. Det kan vanligtvis göras genom att skvallra och sprida rykten, peka på andras brister, ägna sig åt angiveri och självhävdelse, utse syndabockar och leta efter anledningar till att det inte fungerar som det ska…

Hur gör man?

  • Se lagspelarna
  • Var glad när du ser dem
  • Var intresserad
  • Fokusera på det som fungerar. Det gör det lättare att se bra saker. Spelarna blir lugnare och bättre
  • Förstärk det som fungerar. Ge beröm!
  • Börja i det lilla
  • Lär känna spelarna. Det är viktigt att det känns naturligt att prata med varandra

Allt detta ger en känsla av gemensamt ansvar: ”Vi har något ihop!”. Vilket svetsar samman gruppen när vi tänker tillsammans.

Lämna ett svar