Är du en blå person

Blå personligheter är tänkare, analytiska av naturen, mycket detaljinriktade och formella. De kan framstå som distanserade men är egentligen bara behärskade i sin framtoning.

Blå personligheter är systematiska, exakta och de lägger vikt vid detaljer. De vill ha var sak på sin plats och är mycket välorganiserade och bra på att möta deadlines. Dessa personer är noggranna med tider och kapabla att komma fram till egna slutsatser utan tidigare erfarenheter i bagaget. De tar dock god tid på sig att tänka efter och arbetar därför mycket långsammare än röda eller gula personligheter.

Blå personligheter kan framstå som perfektionister på grund av sitt logiska, systematiska, exakta och behärskade sätt att möta problem och hitta lösningar. Den blå personen vill ha tillgång till alla fakta för att sedan, på ett logiskt sätt, komma fram till ett passande svar.

Lämna ett svar