Stretcha underbenen

1. STRETCHA MUSKLERNA PÅ FRAMSIDAN AV UNDERBENET. 2×30 SEKUNDER OCH 1-3 GÅNGER PER DAG.

• Sitt på knä med underbenen under dig platt mot golvet. Luta kroppen lite över vänster ben och lyft upp höger knä med höger hands hjälp samtidigt som du sitter kvar på höger vrist och fot. Lyft knät till dess det stramar på framsidan höger vrist. Byt sedan ben.

2. STRETCHA MUSKLERNA PÅ BAKSIDAN AV UNDERBENET. 2×30 SEKUNDER OCH 1-3 GÅNGER PER DAG.

• Alternativ 1. Fötterna i golvet. Sätt dig ned på huk. Flytta fram det högra benet 10 cm eller så lång så att du kan ha hälen i kontakt med golvet. Luta dig sedan fram över höger ben och fot samtidigt som du för knät långsamt framåt. När det stramar i baksidan av underbenet eller hälsenan så stannar du kvar och töjer. Byt sedan ben.

• Alternativ 2. Stå upp med en liten bit från en vägg och med händerna stödjande framför dig mot väggen. Flytta bak höger ben 10-20 cm och böj sedan lätt i knäna samt skjut fram höger knä långsamt. Höger häl skall inte lätta från golvet. Tårna på bakre foten skall peka rakt fram. Stanna när du känner töjning och håll kvar. Byt ben.

3. STRETCHA DE LÅNGA DELARNA AV VADMUSKELN. 2×30 SEKUNDER OCH 1-3 GÅNGER PER DAG.

• Stå som övningen innan med händerna stötta mot väggen framför dig. Flytta bak höger fot så långt att du precis kan behålla hälen kvar i golvet. Tårna på bakre foten skall peka mot hälen på de främre benet. Luta dig därefter lätt framåt till dess du får töjningskänsla i baksidan vaden eller hälsenan. Håll kvar och byt sedan ben.


Widget not in any sidebars

Lämna ett svar