Andas

  • Andas in och ut genom näsan, med stängd mun. Då är det lättare att andas lagom mycket och i rätt takt. Luften rengörs, värms upp och fuktas, och når djupare ned i lungorna (tejpa munnen på natten för att motverka munandning).
  • Andas lågt, med diafragman. Det vill säga att det är magen som ska expandera när du andas in, inte bröstkorgen.
  • Andas brett. Tänk att diafragman expanderar både bakåt/framåt och åt sidorna.
  • Andas litet. Inte stora djupa andetag utan små.
  • Andas långsamt, optimalt är sex till tolv andetag per minut.
  • Andas rytmiskt. Inandning två till tre sekunder, utandning tre till fyra sekunder och paus på två till tre sekunder innan nästa inandning.
  • Andas tyst. Inga harklingar, väsande eller suckar ska höras när du andas optimalt.

Lämna ett svar