Uppvarvningen – Ung cancer Änglarna

https://uppvarvningen.se/insamling?c=de081fb1c73b72d979b1fb6cc1deccee

Min insamling på #uppvarvningen för alla de tappra änglar som kämpar mot cancern. Tillsammans har vi samlat ihop 69 863 kronor.

Om vi lyckas samla in 100 000 kronor via uppvarvningen.se så motsvarar det kostnaden för ett fysiskt rehabiliteringsläger för unga vuxna cancerberörda. Cancern lämnar många ärr både fysiskt och psykiskt som gör det svårt att hitta vägar vidare i livet. Fysisk aktivitet kan vara en stor hjälp när man ska rehabiliteras efter en cancerbehandling som bryter ned kropp och huvud.

Med hjälp av ert bidrag kan ett läger bli verklighet och som kan komma betyda så mycket för så många.

Låt oss hjälpa Ung Cancers medlemmar tillbaka till livet. Om alla som startat en insamling drar in ytterligare 500 kronor var, så lyckas vi tillsammans nå målet. Hur häftigt hade inte det varit?

Lämna ett svar