Personlighets-test

I psykologin pratas det ibland om personlighetstyper…

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett av världens populäraste personlighetstest som delar in befolkningen i 16 olika personlighetstyper.

Testet ger ingen absolut sanning, snarare en liten fingervisning, men används i samband med personlig utveckling och självkännedom.

Hur många personlighetstyper man känner igen sig i varierar, vissa kanske kan hitta sina egenskaper i flera, medan andra tydligt känner igen sig i en av dem.

Myers-Briggs teori bygger på åtta bokstäver:

I, E, N, S, T, F, J och P.

Bokstäverna står för följande:

I – introversion (en person som är uppmärksam på den inre världen och får sin energi inifrån)

E – extroversion (en person som är uppmärksam på människor och saker som sker i den yttre världen samt får sin energi av sociala sammanhang)

N – intuition (en person vars uppfattning av världen bildas med hjälp av det undermedvetna och med teoretisk information som går att förändra genom perspektivbyte)

S – sinnesförnimmelse (en person vars uppfattning av världen bildas med hjälp av de fem sinnena och med konkret, praktisk information)

T – tänka (en person vars beslutsfattande baseras på logik och objektivitet)

F – känna (en person vars beslutsfattande baseras på subjektivitet)

J – bedömning (en person som hanterar världen genom bedömning som struktur och planering)

P – perception (en person som hanterar världen genom perception som spontanitet och tveksamhet)

Vilken personlighetstyp passar in på dig?

https://www.16personalities.com/sv/gratis-personlighetstest

ANALYTIKER

“ARKITEKT”

INTJ

Fantasifulla och strategiska tänkare, med en plan för allt.

“LOGIKER”

INTP

Innovativa uppfinnare med en okuvlig törst för kunskap.

“ANFÖRARE”

ENTJ

Djärva, fantasifulla och viljestarka ledare, de hittar eller skapar alltid en lösning.

“DEBATTÖR”

ENTP

Smarta och nyfikna tänkare som inte kan motstå en intellektuell utmaning.

DIPLOMATER

“ADVOKAT”

INFJ

Tysta och mystiska, fast inspierande och outröttliga idealister.

“MEDLARE”

INFP

Poetiska, snälla och altruistiska personer, ivriga att hjälpa till.

“PROTAGONIST”

ENFJ

Karismatiska och inspirerande ledare, kan förtrolla sina lyssnare.

“FÖRKÄMPE”

ENFP

Entusiastiska, kreativa och sociala fria själar, hittar alltid en anledning att le och skratta.

VÄKTARE

“LOGISTIKER”

ISTJ

Pratiska och fakta-baserade individer, deras pålitlighet bör inte betvivlas.

“FÖRSVARARE”

ISFJ

Väldigt dedikerade och goda försvarare, alltid redo att försvara sina nära och kära.

“CHEF”

ESTJ

Utmärta administratörer, oöverträffade när det gäller att hantera saker – eller människor.

“KONSUL”

ESFJ

Enastående omtänksamma, sociala och populära människor, alltid ivriga att hjälpa.

UTFORSKARE

“VIRTUOSO”

ISTP

Djärva och pratiska experimentatorer, mästare på verktyg.

“ÄVENTYRARE”

ISFP

Flexibla och charmiga artister, alltid redo att uforska eller uppleva något nytt.

“ENTREPRENÖR”

ESTP

Smarta, energiska och väldigt skarpsynta personer, gillar att leva riskfyllt.

UNDERHÅLLARE”

ESFP

Spontana, energiska och entusiastiska underhållare – livet blir aldrig tråkigt i närheten av dem.

Lämna ett svar