Puck-metoden

Vad går PUCK ut på?

P:et står för Peka ut riktningen – så att alla vet hur man ska bidra till att nå målen.

U:et handlar om att Utveckla kompetenser, se till att du och dina medarbetare lär er någonting nytt varje månad.

C:et går ut på att Cementera lagandan, att göra saker ihop.

K:et betyder att man ska utöva Kontinuerligt beröm och ge feedback till sina medarbetare.

Hur systematiserar jag det?

I praktiken innebär det att man räknar PUCK-poäng varje månad, där målet kan vara att utöva alla fyra metoderna minst en gång i månaden.

  1. Prova PUCK
  2. Fråga dina medarbetare vad de kan och vill
  3. Ge medarbetarna ansvar för sin egen utveckling
  4. Kompetensstyr istället för detaljstyr
  5. Reflektera över hur du skapar medarbetare som känner sig trygga nog att våga göra misstag

Lämna ett svar