Himmel eller helvete

Att spela match i ett fotbollslag kan vara allt mellan himmel och helvete beroende på hur spelet och laget utvecklas. Det vet vi, och har som Blåvitt-supporter den senaste tiden (typ 20 år) fått uppleva. Alla drömmer vi om en placering i toppen, där vi kan känna trygghet, glädje och harmoni. Alla bär vi på en längtan att få känna gemenskap, kamratskap och samhörighet både inom laget, på kamratgården och på Gamla Ullevi.

Det optimala stadiet i lagarbetet är att de utvecklas genom ett ständigt lärande med att nå resultat som inte tar så mycket energi från var och en. Först då finns det också kraft kvar. Vi vill alla ha roligt och känna att vi utvecklas! Det goda klimatet inom ett lag leder till goda relationer mellan lagkamrater och att de även kan blir vänner för livet. Detta upplevde vi med Blåvitt år 2007 när de vann SM-guld och många av dem är fortfarande allra bästa vänner.

I en grupp som inte fungerar karakteriseras av en obehaglig stämning, många personkonflikter, negativ feedback, oklara roller och ingen känsla av att kunna påverka beslut eller resultat. Ibland kan en informell ledare styra gruppen med mer eller mindre tillåtna medel. Det som är mest förödande för lagets effektivitet är om spelarna i laget inte upplevt att tränare eller andra ledare (andre tränare eller sportchef) visat respekt för spelarna eller att det finns personkonflikter inom laget eller föreningen.

Forskningen beskriver att en sådan grupp ägnar 80 % av sin energi åt grupprocessen och 20 % blir kvar till arbetsuppgifterna!

Istället för att arbeta mot målet går en stor del av tiden åt att prata illa om andra/varandra, skapa allianser och bevaka sina revir. Det är kostar oerhört mycket att ha en s.k. ”sjuka” i ett lag/förening.

Eftersom det blir vanligare och vanligare att spelare allt oftare byter lag, behövs kunskap om vad som händer när en ny grupp/lag skall skapas (för det händer så fort en spelare lämnar eller tillkommer).

    1. Först måste man ägna tid och kraft åt att reda ut a. Roller inom laget. b. Sätta upp mål. c. Lära känna varandra. d. Normer. e. Feedback m.m. innan man kan börja arbeta med spelarförmågan. Om detta inte är klargjort vid ett tidigt stadium kommer

nämligen arbetet längre fram att präglas av rollsökning och revirtänkande

    i stället för att gruppen arbetar mot sina personliga- och lagets mål.
    Genom att känna till en grupps olika utvecklingsfaser (som brukar beskrivas som a. Tillhöra, b. Rollsökning och c. Samverkan( öppenhet), kan spelarna känna igen vad som händer när konflikterna börjar komma. Man kan då på ett tidigt stadium gemensamt satt upp/bestämt hur laget ska hantera sak- respektive personkonflikter s.k. Spelregler i laget. Observera att så fort gruppen bryts bör man göra om spelreglerna för det går inte att ärva utan alla måste vara delaktiga för att den skall följas/användas.
    Alla spelare behöver också ha så mycket självkännedom att var och en vet vilken spelar- och personlighetstyp denne är och hur det påverkas/påverkar och hur var och en ser på andra i gruppen.

Personlighetstyperna brukar kallas samordnare, nytänkare, strukturerare och resultatjägare, men också spelaregenskaper som offensiv och defensiv mm. Genom att få kunskaper om varandras olikheter, utvecklingsområden och förmågor skapas också respekt för allas värde och bidrag i ett lag.

Jag tror att fotbollslag består av spelare som kan, vill utvecklas och alltid vill göra sitt yttersta för att vinna. Att skapa ett slagkraftigt lag kräver moderna ledare som också arbetar med ett utvecklande ledarskap. Vi vet också att människor behöver mycket mer (mental träning och självkännedom) än bara tekniska förutsättningar för att spela effektivt. Jag tror att om en ledare inte lyckas förändra inom en tvåårsperiod behöver ledaren bytas ut. Jag tror också att tränaren väljer vem/vilka denne har som stödjande roller för att sköta laget. Även nya spelare behövs säkras med tränaren.

Om spelet i ett lag blir himmel eller helvete beror på allas medvetenhet och ett jäkla stort ansvarstagande hos var och en.


Widget not in any sidebars

Lämna ett svar