Exekutiva funktioner viktiga inom fotbollen

Tidigare forskning från ex. Karolinska sjukhuset har visat att elitfotbollsspelare är vassare än övriga befolkningen i exekutiva funktioner, dvs förmågan att planera och genomföra handlingar samt lösa problem och uppgifter vi ställs inför.

När man mäter den exekutiva förmågan mäter man förmågan att prestera för att se sambandet med andra beteenden. Det handlar inte om tyckande och tolkningar utan om prestation. Det är ett sätt att komma under skalet på människor utifrån en opartisk syn på köns-, etnicitets- och ålder.

Analyser finns om de exekutiva funktionerna kan tränas upp eller om de är genetiskt betingade. Men trots att tidigare studier har visat på ett samband mellan antalet träningstimmar och exekutiva funktioner hos äldre spelare, så menar forskarna att det ändå är en fördel att söka efter spelare med god exekutiv förmåga från start.

Genom att man kan se kapaciteten hos en spelare eller ledare, kan man se dennes styrkor och hur man kan använda dem för att komma ännu mera till sin rätt i sin roll.

Forskarna påtalar också att olika mentala förmågor kan vara olika viktiga för de olika spelarpositionerna.

De exekutiva förmågorna kanske är viktigare för en mittfältare än för en anfallare, som kan ha större fördel av impulsivitet. Backar kan å sin sida vinna mer på att ha en stark inhiberingsförmåga, det vill säga att kunna hålla tillbaka oöverlagda impulser.


Widget not in any sidebars

Lämna ett svar