Att resa sig starkare från ett nederlag…

Inom ett lag/team upplevs varje förlust eller nederlag som en del i den långsiktiga utvecklingen. För att lära sig av misstagen behöver man titta objektivt på situationen/händelsen för att ta med sig kunskap, samt lära sig (öva på) hur man hanterar det bättre framgent. I de sociala medier skrivs och uppfattas det som om IFK Göteborg är på väg mot avgrundens djup vid varje förlust, för att sen sväva på molnet igen vid vinst. Är det verkligen så att ett professionellt fotbollslag i Sverige agerar från match till match? Såklart inte!

I engelskan används ordet ”Resilience” och är hämtat från fysiken. Översätter man det rakt av får vi det svenska ordet elasticitet eller spänst. Resilience kan beskrivas som hur väl vi anpassar oss och ”studsar tillbaka” efter svåra livshändelser och trauman.

Så hur jobbar en coach/tränare/chef med sitt team/lag/gruppmedlem/spelare? Det handlar om så mycket mer än bara prestationen vid ett enskilt tillfälle, som exempelvis en fotbollsmatch…

Allt från tankar, beteenden och handlingar och som sen alla i laget kan utveckla och dra nytta av.

Summan av det blir lagets s.k. ”återhämtningsförmåga” – förmågan att resa sig upp och gå vidare efter varje motgång, precis som Poya Asbaghi beskriver i GTs artikel

Exempel på olika delar man övar på inom för att stärka återhämtningsförmågan:

  • Sociala samspelet
  • Undvika att se kriser som oövervinnliga problem
  • Acceptera att förändring är en del av
  • Rör dig mot dina mål
  • Handla med beslutsamhet
  • Leta efter möjligheter att lära känna dig själv
  • Utveckla den positiva bilden av dig själv
  • Tänk på saken ur ett långtidsperspektiv och undvik att blåsa upp saker så att de tar gigantiska proportioner
  • Behåll en positiv inställning
  • Ta hand om dig – När du tar hand om dig själv ger du kroppen och hjärnan, hela dig, förutsättningar att vara redo och ha tillgång till återhämtning i de situationer som kräver det.

Hur tränar du dig för att stärka din återhämtningsförmåga?


Widget not in any sidebars

Lämna ett svar