Att rekrytera rätt ledare

För ett par år sedan så skrev Jeff Cohn och Jay Moran boken Why Are We Bad at Picking Good Leaders?

Hur ofta händer det att du inte är nöjd med din chef, att en felrekrytering leder till försämrad prestation, trivsel och kanske tom problem med den psykosociala hälsan?

Enligt boken Why We Bad at Picking Good Leaders sätter Cohn och Morgan fingret på viktiga kriterier och sina tankar i hur vi kan lära oss att identifiera om en person kommer att lyckas som chef. Och varför sällan kriterier som Integritet, lojalitet, lyssnande förmåga eller gott omdöme prioriteras, utan vanligt är att valet av ledare blir personer som är extroverta, drivna och karismatiska.

Dessa 7 kriterier, enligt deras forskning behöver allihop vara på plats för att garantera ett bra ledarskap och en framgångsrik chef.

1 Integritet

2 Empati

3 Emotionell Intelligens (EQ)

4 Visionerande

5 Omdöme

6 Mod

7 Passion

Men det finns verktyg att använda sig av för att mäta dessa 7 kriterierna genom PeopleTestSystem

Läs mer om Cohn och Morans insikter här:

Seven signs of leadership potential

För den yngre generationen kommer inte leda genom att peka, alltid göra samma inrutade saker och alltid välja det säkra före det osäkra. Framtidens ledare kommer varje dag ställa dig frågan ”What’s in it for me”, utmana, hitta nya vägar och lösningar, engagera, samarbeta och vara en del av ett sammanhang…

Hur ser framtidens ledare ut? Ja, nedan har VAs (Veckans Affärer) ledarskapspanel listat 9 punkter:

1) Chefer som väljer det otrygga, som bryter mönster och går utanför normen.

2) Chefer som är medvetna om att de behöver mångfald.

3) Oförutsägbara rekryteringar chefer som vågar ta in olika typer av människor.

4) Chefer som lyssnar på vad som sägs, trots att det sägs på ett annorlunda sätt. Det vill säga interkulturella kommunikatörer.

5) Detta kräver mognad och ansvarstagande, inte bara hos chefen utan alla från botten till toppen ledningen och hela organisationen.

6) Mer dynamiska rekryteringar som inte begränsas i termer av kravprofil. Det är då man går miste om personer som faller utanför de på förhand bestämda begräsningarna. Med andra ord kan inte rekryteringen överlåtas till en rekryteringsfirma utan arbetsgivaren måste också delta.

7) En chef ska inte vara chef bara för att han eller hon är bra på att driva en affär utan för att han eller hon är bra på att leda andra.

8) Chefer som är rebeller som vågar röra på sig och inte stannar kvar på samma företag. Bara man gör ett anständigt jobb och lämnar på ett anständigt sätt ska chefer kunna röra sig mellan bolagen.

9) Chefer som är bra på god extern kommunikation kan beskriva vad man gör, då många storföretag redan gör väldigt mycket men lyckas inte berätta om det.

Lämna ett svar