Chefs- och Ledarskapsuppdraget – kräver balans inom flera områden

En chef är den person som kliver in i rampljuset, leder mot ett tydligt mål, är lojal och med en trofast hand upplevs som ett tryggt stöd när det behövs. En Chef måste klara hantera alla olika relationer, förhålla sig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning men även finnas som en del i gruppen, uppdraget och som stöd för personalen – i ett sammanhang.

Chefsuppdraget kan innebär många olika typer av utmaningar och avvägningar. Ibland krävs det till och med beslut som leder till ett steg tillbaka. För att skapa utrymme samt att få perspektiv på själva uppdraget, samt reflektera och analysera för att förstå vad som kräver mer, mindre eller kanske ingen fokus alls framåt (börja och sluta göra).

Chefens-, Ledningens- och Gruppens behov kommer över tid att variera. Ibland krävs mer tid och energi på någon del av nedan område, vilket betyder mindre på något annat. Om obalans inom uppdraget upptäcks behövs förmodligen fokus flyttas till något av de andra områdena.

Relationer

Alla typer av relationer behöver byggas och hanteras i uppdrag som chef. Relationerna behöver vara professionella, och syfta till att skapa resultat och effekt.

Riktning

Riktningen handlar om verksamhetens utveckling mot mål och vision, och den strategi som ska realiseras för att nå dit.

Resultat

Resultat sammanfattar vad verksamheten ska leverera i form av effekt, konkurrenskraft och tillväxt. Investeringar, expansion och löner (kostnad) är delar av resultatet.

Ram

Området ”ram” representerar allt som har med organisationens struktur att göra. Fördelningen av mandat och ansvar, vilka stöd, resurser och kompetenser som finns och vilka lagar och regler som skall följas. Ramen påverkas också av hur uppdraget är utformat.

Roll

Personen som fått uppdraget kliver in i rollen som Chef och ledare. Och som leder mot ett tydligt mål, genom uppföljning säkerställa balans i de olika områdena, samt tar beslut om hantering inom specifikt område.

Källa: Ledarna

Lämna ett svar