Livsstil – vad bör mat innehålla

Mat ska ge ett jämnt blodsocker och innehålla mycket fibrer, vitaminer, mineraler och antioxidanter som hjälper till att motverka gifternas spridning i kroppen.

När detta sker på ett balanserat vis så fungerar kroppens organ och funktioner som de ska och de blir en helhet i kroppen.

Ett enda livsmedel kan aldrig fungera som boven i dramat eller hjälpa till att få en bättre balans utan det är rätt kombination som avgör utfallet.

Det är dessutom en rad andra aspekter som spelar in, såsom träning och rörelse, stress, glädje, gener och eventuella njutningsmedel eller missbruk som rökning, alkohol osv.

Lämna ett svar